Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αρ. απόφασης ΔΠ/15369-10/4/2014

Αποδεκτό από ΑΣΕΠ

Το Global Intermediate είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο Δημόσιο

Με Πιστοποίηση Ποιότητας

Η Global Cert είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

Υποστήριξη στα μέτρα σας

Για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες καλέστε μας στο
210 33000 10

Global Intermediate

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες