Υποστήριξη

Αρχική » Εξεταστικά Κέντρα » Υποστήριξη

Ο στρατηγικός σας συνεργάτης

Η Global Cert παρέχει ουσιαστική αρωγή και υποστήριξη προς τα Εξεταστικά Κέντρα που επιλέγουν να συνεργαστούν με αυτή, έτσι ώστε να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, ανάλογα με τη μορφή και τους στόχους τους. Τα προϊόντα πιστοποίησης της Global Cert εντάσσονται ομαλά στη δραστηριότητα του κάθε συνεργαζόμενου Εξεταστικού Κέντρου και αναβαθμίζουν τη λειτουργία του, επιτρέποντάς του να παρέχει υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία που ανταποκρίνονται άριστα στις απαιτήσεις/προσδοκίες του εκάστοτε υποψηφίου.
 
Η συνεχής έρευνα και μελέτη της παγκόσμιας αγοράς μας προτρέπει να δημιουργούμε νέες πιστοποιήσεις και υπηρεσίες ώστε να αξιοποιείτε πάντα με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο τις νέες προτάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με πυξίδα την ποιότητα, κάθε χρόνο γίνονται νέες επενδύσεις τόσο στον τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε νέα συστήματα διενέργειας πιστοποιήσεων ώστε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά!
 
Η Global Cert έχει δημιουργήσει, και συνεχίζει να δημιουργεί, ισχυρές συνεργασίες με Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, έχοντας ως στόχο την ποιότητα και την αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών που προσφέρει, προσδίδοντας κύρος και αξιοπιστία τόσο σε εσάς όσο και στους σπουδαστές σας.
 
Επιθυμούμε να είμαστε ο στρατηγικός σας συνεργάτης, που θα αφουγκράζεται τις εξελίξεις αλλά και τις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας για εσάς το κατάλληλο υπόβαθρο για συνεχή ανάπτυξη και επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων και προτεραιοτήτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
 
Η Global Cert προσβλέπει σε μία μακροχρόνια συνεργασία μαζί σας κι εγγυάται για τη συνέχεια, την υποστήριξη, την υπευθυνότητα και την ανθρώπινη αντιμετώπιση. Σας προσκαλούμε να ενταχθείτε και εσείς στην επιτυχημένη ομάδα της Global Cert, να μας εμπιστευτείτε και να μοιραστείτε το όραμά μας.

Για οποιοδήποτε αίτημα, ή διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Global Cert στο τηλέφωνο 210 3300010 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας καλέσει ένας εκπρόσωπός μας.