Εμπόριο - Εξαγωγές

Αρχική » Πιστοποιήσεις » Global Professional Experts - ΕΣΥΔ » Εμπόριο - Εξαγωγές

Εμπόριο - ΕξαγωγέςΕνότητες

 • Εμποροϋπάλληλος
 • Πωλητής Λιανικής
 • Εξωτερικός Πωλητής
 • Προώθηση Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου (Merchandiser)
 • Υπάλληλος Αγορών και Προμηθειών Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
 • Εξαγωγικό Εμπόριο

Πού απευθύνεται:

 • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν σε εμπορικά καταστήματα, με μια ευρεία γκάμα καθηκόντων και εργασιών, που ξεφεύγει από την κλασική εικόνα της πώλησης ενός προϊόντος, αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερη αυτονομία και πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δηλαδή από την εξυπηρέτηση των πελατών, την ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα εργασίας, την άσκηση καθηκόντων ταμία ή και υπαλλήλου λογιστηρίου, τη διαχείριση αγορών, παραλαβών και αποθήκης.
 • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιανικού εμπορίου στους παρακάτω κλάδους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά): Κλάδος του γενικού λιανικού εμπορίου στον οποίο συμπεριλαμβάνονται σούπερ μάρκετ- πολυκαταστήματα, Κλάδος λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών, καπνού, Κλάδος λιανικού εμπορίου ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, ειδών οικιακής χρήσης, Κλάδος λιανικού εμπορίου οικιακών συσκευών, Κλάδος λιανικού εμπορίου ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και λοιπό λιανικό εμπόριο
 • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, στο τμήμα πωλήσεων στους κλάδους βιομηχανίας, χονδρικού και λιανικού εμπορίου κάθε τύπου αγαθών καθώς και την παροχή υπηρεσιών συναφών με την πώληση των εμπορευμάτων.
 • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν στο τμήμα πωλήσεων του κλάδους λιανικού εμπορίου κάθε τύπου αγαθών.
 • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν στον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που αφορά στο εμπόριο και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα του Τμήματος Προμηθειών, τόσο στο λιανικό όσο και στο χονδρικό εμπόριο.
 • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας, στο τμήμα πωλήσεων στους κλάδους βιομηχανίας, χονδρικού και λιανικού εμπορίου κάθε τύπου αγαθών καθώς και την παροχή υπηρεσιών συναφών με την πώληση των εμπορευμάτων σε πελάτες του εξωτερικού.