Δήλωση Ενδιαφέροντος

Αρχική » Εξεταστικά Κέντρα » Δήλωση Ενδιαφέροντος

Προϋποθέσεις

Προκειμένου ένας φορέας να γίνει Εξεταστικό Κέντρο της Global Cert πρέπει αρχικά να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση.

Οι ελάχιστες απαραίτητες προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στην ΚΥΑ 121929/Η/01-08-2014, είναι:
 
  • Το υποψήφιο Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει τουλάχιστον μια (1) ενιαία και αυτόνομη αίθουσα εξέτασης, διακεκριμένη από τους άλλους χώρους του, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται ως αίθουσες εξέτασης.
  • Η αίθουσα εξέτασης είναι εξοπλισμένη καταλλήλως με εργονομικά καθίσματα και θρανία και δεν είναι υπόγεια.
  • Η αίθουσα εξέτασης πληροί όλες τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και ηλεκτρολογικής ασφάλειας και διαθέτει φυσικό εξαερισμό, φυσικό φωτισμό, θέρμανση και ψύξη.
  • Η ελάχιστη επιφάνεια ανά εξεταζόμενο είναι δύο (2) τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των οθονών των Η/Υ των εξεταζομένων είναι ένα (1) μέτρο.
  • Κάθε αίθουσα εξέτασης διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) Η/Υ, καθώς και τον απαραίτητο περιφερειακό εξοπλισμό για τη διενέργεια των εξετάσεων. Κάθε Η/Υ διαθέτει το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών, που απαιτείται για την πραγματοποιούμενη εξέταση. Η εξέταση διενεργείται σε πραγματικό περιβάλλον και η εγκατάσταση των εφαρμογών είναι πλήρης με όλες τις ισχύουσες εκδόσεις.
  • Στην αίθουσα εξέτασης εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  • Το Εξεταστικό Κέντρο διαθέτει τηλεομοιότυπο (fax) και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e−mail).
  • Για την απρόσκοπτη λήψη των θεμάτων (ερωτήσεων), των στοιχείων των εξεταζομένων και την επιστροφή των αποτελεσμάτων, η δικτυακή διασύνδεση του Φορέα χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (Global Cert) με τον εξυπηρετητή (server) του Εξεταστικού Κέντρου γίνεται μέσω σύνδεσης ADSL, έχει ταχύτητα τουλάχιστον 2 Mbps, ενώ το τοπικό δίκτυο του Εξεταστικού Κέντρου έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 Mbit.
  • Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει την Αδιάλειπτη Παροχή Τάσης (UPS).
  • Το Εξεταστικό Κέντρο διασφαλίζει σε όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία εξέτασης (π.χ. εξεταζόμενους, επιτηρητές κ.λ.π.) τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, όπως ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Γίνετε και εσείς Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο της Global Cert

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εξεταστικά Κέντρα της Global Cert και τις διαδικασίες για να γίνετε Εξεταστικό Κέντρο Global Cert, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 3300010 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας καλέσει ένας εκπρόσωπός μας.