Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Αρχική » Γενικά » Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Επιλέγω Global Cert

 • Αναγνώριση από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Αποδεκτό από το ΑΣΕΠ
 • Διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ
 • Πιστοποίηση Ποιότητας από την EQA κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.
 • Σύστημα ποιότητας κατά ISO 17024:2012
 • Εξεταστικό σύστημα σχεδιασμένο με τη συνεργασία του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Διεθνής δραστηριοποίηση & Αναγνώριση NOCN
 • Διαθέτει τεχνολογία αιχμής
 • Αξιόπιστο και φιλικό Εξεταστικό Σύστημα
 • Άριστη εξυπηρέτηση συνεργατών αφού βρισκόμαστε στη διάθεσή σας 12 ώρες την ημέρα, 6 μέρες την εβδομάδα, όχι μόνο για την διενέργεια εξετάσεων, αλλά και για την ουσιαστική υποστήριξη του κέντρου και των υποψηφίων σας σε ότι ζητηθεί
 • Ευέλικτες διαδικασίες για το εκπαιδευτικό κέντρο
 • Ολοκληρωμένες λύσεις
 • Μεγάλη γκάμα σχημάτων πιστοποίησης
 • Αναγνώριση από την αγορά εργασίας