Αρχική » Αναζήτηση Εξετάσεων » Αττικής, Νομαρχία Αθηνών » Όλοι οι δήμοι

Νομός

Δήμος

Κατηγορία

Από:

Έως:

Αναζητηση

114 Προγραμματισμένες εξετάσεις βρέθηκαν

# Επωνυμία Δήμος Κατηγορία Ημερομηνία Έναρξη Λήξη
1 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 18-10-2021 16:00 19:00
2 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 19-10-2021 17:00 19:00
3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 19-10-2021 10:00 14:00
4 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 21-10-2021 18:00 20:00
5 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 21-10-2021 18:00 20:00
6 EQI Learning Δ. Δάφνης GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 21-10-2021 20:00 21:00
7 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 21-10-2021 10:00 12:00
8 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 22-10-2021 19:00 21:00
9 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 22-10-2021 19:00 20:00
10 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 22-10-2021 14:00 20:00
11 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 22-10-2021 15:00 17:00
12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 23-10-2021 10:00 12:00
13 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 23-10-2021 10:00 12:00
14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 23-10-2021 10:00 12:00
15 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 23-10-2021 10:00 12:00
16 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 23-10-2021 10:00 16:00
17 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 23-10-2021 12:00 15:00
18 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 23-10-2021 12:00 14:00
19 ITRAINING - ΚΕΚ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Δ. Αιγάλεω INTERMEDIATE 23-10-2021 10:00 11:00
20 ITRAINING - ΚΕΚ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 23-10-2021 10:00 11:00
21 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 25-10-2021 16:00 19:00
22 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 25-10-2021 16:00 19:00
23 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 25-10-2021 13:00 18:00
24 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 26-10-2021 13:00 18:00
25 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 26-10-2021 10:00 12:00
26 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 27-10-2021 13:00 18:00
27 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 29-10-2021 19:00 21:00
28 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 29-10-2021 19:00 20:00
29 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 29-10-2021 14:00 20:00
30 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 29-10-2021 16:00 18:00
31 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 29-10-2021 19:00 20:00
32 EDULINK Ε.Π.Ε. Δ. Χαλανδρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 29-10-2021 13:30 14:30
33 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 29-10-2021 10:00 12:00
34 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL OFFICE EXPERT 29-10-2021 10:00 12:00
35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 30-10-2021 10:00 12:00
36 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-10-2021 10:00 12:00
37 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-10-2021 10:00 12:00
38 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 30-10-2021 10:00 16:00
39 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-10-2021 10:00 12:00
40 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 30-10-2021 12:00 14:00
41 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-10-2021 12:00 14:00
42 ITRAINING - ΚΕΚ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-10-2021 10:00 11:00
43 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 01-11-2021 16:00 19:00
44 TOP EDUCATION Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 01-11-2021 16:00 18:00
45 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 01-11-2021 13:00 18:00
46 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 01-11-2021 16:00 19:00
47 MASTER ΚΕΚ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 01-11-2021 10:00 16:00
48 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL OFFICE EXPERT 02-11-2021 10:00 12:00
49 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 02-11-2021 13:00 18:00
50 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 02-11-2021 10:00 12:00
51 INVELOP SKILLS Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 03-11-2021 18:00 20:00
52 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 03-11-2021 13:00 18:00
53 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 03-11-2021 10:00 12:00
54 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-11-2021 18:00 20:00
55 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-11-2021 18:00 20:00
56 EQI Learning Δ. Δάφνης GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-11-2021 20:00 21:00
57 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-11-2021 13:00 18:00
58 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-11-2021 20:00 21:00
59 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 05-11-2021 19:00 21:00
60 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 05-11-2021 19:00 20:00
61 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 05-11-2021 19:00 20:00
62 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 05-11-2021 14:00 20:00
63 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 05-11-2021 17:00 19:00
64 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 05-11-2021 13:00 18:00
65 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 10:00 12:00
66 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 10:00 12:00
67 ITRAINING - ΚΕΚ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 10:00 11:00
68 EUROLOGOS Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 11:00 12:00
69 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 06-11-2021 10:00 12:00
70 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 10:00 12:00
71 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 12:00 14:00
72 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 06-11-2021 10:00 16:00
73 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 06-11-2021 12:00 14:00
74 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 12:00 14:00
75 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 10:00 12:00
76 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-11-2021 10:00 12:00
77 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 08-11-2021 16:00 19:00
78 TOP EDUCATION Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 08-11-2021 16:00 18:00
79 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 08-11-2021 16:00 19:00
80 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 08-11-2021 13:00 18:00
81 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 09-11-2021 10:00 12:00
82 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 09-11-2021 10:00 12:00
83 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 09-11-2021 13:00 18:00
84 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 10-11-2021 13:00 18:00
85 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου ADV - SPSS 10-11-2021 18:30 19:30
86 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-11-2021 18:00 20:00
87 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-11-2021 18:00 20:00
88 EQI Learning Δ. Δάφνης GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-11-2021 20:00 21:00
89 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-11-2021 20:00 21:00
90 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-11-2021 13:00 18:00
91 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 12-11-2021 19:00 21:00
92 AXIS ΓΚΥΖΗ Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 12-11-2021 19:00 20:00
93 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 12-11-2021 19:00 20:00
94 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 12-11-2021 14:00 20:00
95 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 12-11-2021 17:00 19:00
96 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 12-11-2021 13:00 18:00
97 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-11-2021 10:00 12:00
98 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-11-2021 10:00 12:00
99 ITRAINING - ΚΕΚ ΓΡΑΒΑΝΗΣ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-11-2021 10:00 11:00
100 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 13-11-2021 10:00 12:00
101 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-11-2021 10:00 12:00
102 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 13-11-2021 10:00 16:00
103 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 13-11-2021 12:00 14:00
104 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-11-2021 12:00 14:00
105 TOP EDUCATION Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 15-11-2021 16:00 18:00
106 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 15-11-2021 16:00 19:00
107 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 15-11-2021 13:00 18:00
108 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 16-11-2021 13:00 18:00
109 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 17-11-2021 13:00 18:00
110 INVELOP SKILLS Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 17-11-2021 18:00 20:00
111 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 18-11-2021 18:00 20:00
112 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 18-11-2021 18:00 20:00
113 ΔΡΑΚΟΣ Κε.Δι.Βι.Μ.1 Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 18-11-2021 20:00 21:00
114
>