Αρχική » Αναζήτηση Εξετάσεων » Αττικής, Νομαρχία Αθηνών » Όλοι οι δήμοι

Νομός

Δήμος

Κατηγορία

Από:

Έως:

Αναζητηση

78 Προγραμματισμένες εξετάσεις βρέθηκαν

# Επωνυμία Δήμος Κατηγορία Ημερομηνία Έναρξη Λήξη
1 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 28-01-2021 18:00 20:00
2 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 28-01-2021 18:00 20:00
3 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 29-01-2021 16:00 18:00
4 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 29-01-2021 15:00 21:00
5 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου GLOBAL OFFICE EXPERT 29-01-2021 16:00 21:00
6 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-01-2021 10:00 12:00
7 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-01-2021 10:00 12:00
8 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 30-01-2021 10:00 16:00
9 THE SCHOLARS GROUP – ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Δ. Περιστερίου INTERMEDIATE 30-01-2021 10:00 11:00
10 THE SCHOLARS GROUP – ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 30-01-2021 10:00 11:00
11 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 01-02-2021 15:30 18:30
12 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 03-02-2021 18:00 20:00
13 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 03-02-2021 18:00 20:00
14 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 03-02-2021 18:00 19:00
15 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-02-2021 18:00 20:00
16 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 04-02-2021 18:00 20:00
17 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 05-02-2021 15:00 21:00
18 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 05-02-2021 17:00 19:00
19 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-02-2021 10:00 12:00
20 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-02-2021 10:00 12:00
21 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-02-2021 10:00 11:00
22 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 06-02-2021 10:00 16:00
23 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 06-02-2021 12:00 14:00
24 THE SCHOLARS GROUP – ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Δ. Περιστερίου INTERMEDIATE 06-02-2021 10:00 11:00
25 THE SCHOLARS GROUP – ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-02-2021 10:00 11:00
26 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 06-02-2021 10:00 12:00
27 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 06-02-2021 10:00 12:00
28 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 08-02-2021 15:30 18:30
29 COMPUTERMATHIA Δ. Αγίου Δημητρίου INTERMEDIATE 09-02-2021 10:00 12:00
30 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 10-02-2021 18:00 20:00
31 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 10-02-2021 18:00 20:00
32 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 10-02-2021 18:00 19:00
33 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-02-2021 18:00 20:00
34 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 11-02-2021 18:00 20:00
35 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 12-02-2021 13:00 17:00
36 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 12-02-2021 15:00 21:00
37 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 12-02-2021 17:00 19:00
38 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου GLOBAL OFFICE EXPERT 12-02-2021 16:00 21:00
39 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-02-2021 10:00 12:00
40 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-02-2021 10:00 12:00
41 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-02-2021 10:00 11:00
42 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 13-02-2021 10:00 16:00
43 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 13-02-2021 12:00 14:00
44 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 13-02-2021 10:00 12:00
45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-02-2021 10:00 12:00
46 THE SCHOLARS GROUP – ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Δ. Περιστερίου INTERMEDIATE 13-02-2021 10:00 11:00
47 THE SCHOLARS GROUP – ΚΑΤΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ Δ. Περιστερίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 13-02-2021 10:00 11:00
48 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 15-02-2021 15:30 18:30
49 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 17-02-2021 18:00 20:00
50 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 17-02-2021 18:00 20:00
51 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 17-02-2021 18:00 19:00
52 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 18-02-2021 18:00 20:00
53 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 18-02-2021 18:00 20:00
54 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 19-02-2021 13:00 17:00
55 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 19-02-2021 15:00 21:00
56 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 19-02-2021 17:00 19:00
57 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 20-02-2021 10:00 12:00
58 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 20-02-2021 10:00 12:00
59 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 20-02-2021 10:00 11:00
60 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 20-02-2021 10:00 16:00
61 IT EXPERTS - IT KIDS Δ. Κηφισιάς INTERMEDIATE 20-02-2021 12:00 14:00
62 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 20-02-2021 10:00 12:00
63 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 20-02-2021 10:00 12:00
64 AXXON PLUS Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 22-02-2021 15:30 18:30
65 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 24-02-2021 18:00 20:00
66 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 24-02-2021 18:00 20:00
67 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 24-02-2021 18:00 19:00
68 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 25-02-2021 18:00 20:00
69 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 25-02-2021 18:00 20:00
70 GoLearn Δ. Αθηναίων GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 26-02-2021 13:00 17:00
71 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 26-02-2021 15:00 21:00
72 INTERED ΚΥΨΕΛΗΣ Δ. Αθηναίων INTERMEDIATE 26-02-2021 17:00 19:00
73 ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 27-02-2021 10:00 12:00
74 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 27-02-2021 10:00 12:00
75 ITRAINING Δ. Αιγάλεω GLOBAL INTERMEDIATE EXPRESS 27-02-2021 10:00 11:00
76 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΣ Δ. Ηρακλείου INTERMEDIATE 27-02-2021 10:00 16:00
77 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΚΗ Δ. Αμαρουσίου INTERMEDIATE 27-02-2021 10:00 12:00
78
>