Αίτηση

Αρχική » Επιτηρητές » Αίτηση

Ενταχθείτε στο Μητρώο Επιτηρητών της Global Cert

Για να ενταχθείτε στο Μητρώο Επιτηρητών της Global Cert θα πρέπει να διαθέτετε πτυχίο από ανώτερο ή/και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αλλά και από ΙΕΚ (δημόσιο ή ιδιωτικό). Εφόσον καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση, μπορείτε να υποβάλλετε «Αίτηση Επιλογής» προς την GlobalCert.
 
Πρέπει να σημειωθεί, ότι αξιολογείται θετικά η όποια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και γενικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Τέλος, θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η συμμετοχή του υποψήφιου επιτηρητή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα της Πληροφορικής.
 
Για να γίνετε και εσείς πιστοποιημένος επιτηρητής της Global Cert μπορείτε να αποστείλετε την «Αίτηση Επιλογής» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο email στο epitirites@globalcert.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Επιτηρητών της Global Cert και τις διαδικασίες για να γίνετε επιτηρητής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Global Cert στο τηλέφωνο 210 3300010 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας καλέσει ένας εκπρόσωπός μας.